مارکس ما

نویسنده: آنتونیو گرامشی برگردان: پارسا نیک‌جو آیا ما مارکسیست هستیم؟ آیا چیزی به‌عنوان مارکسیست وجود دارد؟ هان ای حماقت، تو

ادامه مطلب