جنگ

نکاتی در باب جنگ نیابتی

بیشتر جنگ‌های کنونی در جهان نیابتی است؛ جنگ‌هایی که کشورهای قدرتمند مستقیمن در آن‌ها نقش بازی نمی‌کنند و تلاش‌شان این است که بدون درگیری…