مفاهیم مشترک اسپینوزایی

تقریبن در اثری از اسپینوزا نیست که آثار به کارگیری مفاهیم مشترک مشهود نباشد. از نخستین رساله‌اش گرفته تا آخرین نامه‌هایش، آنجا که بحث از مفهوم نفس است، یا از لفظ مفاهیم مشترک استفاده می‌کند و یا به طور مشخص یکی از این مفاهیم را به میدان می‌کشاند. با این‌که به باور دلوز، با بررسی مفاهیم مشترک می‌توان به بنیان‌های اندیشه‌ی اسپینوزا راه یافت، تا کنون و به طور مشخص، پیرامون چیستی و کارکرد این مفاهیم پژوهش‌های بسیار کمی صورت گرفته است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که مفاهیم مشترک چطور از دل سازوکار تصور یا شناخت نوع دوم زاده می‌شوند؛ بر چه اساس باید این مفاهیم را از مفاهیم کلی جدا ساخت؛ چطور این مفاهیم دستگاه شناخت نوع دوم و سوم را به کار می‌اندازند، و در آخر این‌که چطور این مفاهیم از دایره‌ی علم (science) فراتر رفته، به بدن‌ها تزریق شده و با تحریک لذت و شور، امر مشترک را وارد ساحت سیاست می‌کنند.    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.